Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    predikce
Článek
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Catastrophic implications on global climatic change and cold regions of Euroasia
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    The Cycle of 2402 Years in Solar Motion and its Response in Proxy Records
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Department of Geodynamics
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrological consequences of the climatic changes
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kyselé deště stále s námi
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    Paměť krajiny
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Předpovídání povodní v České republice
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Rudní ložiska Polska
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Trends of water quality of the Elbe River
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zemětřesení v Porýní