Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prehistorie
Článek
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Drahé kameny lovců sobů
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
    Holocene of the Bohemian Karst
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    K problematice funerálních jeskyní
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Křištál v pravěku Moravy
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    První prospektoři Krkonoš
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína