Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    preparace vzorků
Článek
    Combined Acid Digestion and Autoclave Decomposition of Granitic Rock Samples for Rare Earth Element Icp-MS Analysis
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Příprava vzorků pro laboratoř REM
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX