Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    proces biogenní
Článek
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bioeroze a jeskyně
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Black Shales and Sapropels
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Changes in the d34S ratio of pore-water sulfate in incubate Sphagnum peat
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Iron-bacterial mediation in Phanerozoic red limestones: State of the art
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Microbial assemblages microboring experiments - substrate selectivity
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Selenite-gypsum microbialite facies and sedimentary evolution of the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem