Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    proces hydrotermální
Článek
    6. sympozium o interakci mezi vodou a horninou
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Hydrothermal synthesis of Cs-Fe trioctahedral ferruginous micas
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu