Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    proces synsedimentární
Článek
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Klastické žíly
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)