Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    procesy geodynamické
Článek
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Alois Myslivec
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Combining GPS and VLBI measurements of celestial motion of the Earth´s spin axis and universal time
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit
    Člověk a geologický vývoj Země
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Early metamorphic evolution and exhumation of felsic high-pressure granulites from the north-western Bohemian Massif
    Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda
    Fluide als Tracer für aktuell ablaufende geodynamische Prozesse unter dem westlichen Eger Rift
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden)
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    IERS and its importance for global geodynamics
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : introduction
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Local Geodynamic Network "Sněžník"
    Long memory of mantle lithosphere fabric - LAB constraints from seismic anisotropy
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling of planetary bodies
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basin
    Monitoring temporal gravity changes in different geological conditions
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    New velocity analysis in geodynamic network Sněžník based on GNSS measurement reprocessing using reprocessed IGS products
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    On GPS heighting in local networks
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Pozďátky 1989
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Preface
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    Professional estimate in geomechanics
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Proposal of multidisciplinary approach to the prediction of mining induced geodynamic processes
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent geodynamic processes in the Himalaya and the Karakoram
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Results of the geodynamic investigations in the Stołowe Mts. research area
    The Role of Hierarchy and Periodicity in the Earth's Evolution (Synergetics in Geosciences)
    The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Significance of the shear planes for identification of the solifluction phenomena
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Some indications of crustal dynamics in the Ohře Rift region
    Struktura a chování zemin
    Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Teleseismic observations from the Baltic Shield lithosphere beneath Sweden
    Ten years of gravimetric monitoring on the points of geodynamic networks in the Sudety Mts.
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Time prediction of a rock fall in the Carinthian Alps
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    The use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudetes area - proposal of a new approch
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    The Variscan Orogen in Poland
    Vertical movements at the territory of Krkonoše-Jeseníky Mts. First estimation
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zemětřesení v Northridge
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře