Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    profil karotážní seizmický
Článek
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Deep seismic reflection profiling and implications for the exhumation of HP/HT rocks in the Saxothuringian Belt
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika