Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    profil typový
Článek
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic)
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge