Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prognózy
Článek
    A ještě jednou Mokrsko
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Kondice a světové ceny nerostných surovin
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Minerály sillimanitové skupiny
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Oceánské zeolitové kaly
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Prognózy v hydrogeografii
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"