Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    programovací jazyk
Článek
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Displaying 3-D objects in seismology using PEX library
    R - an Alternative to Spreadsheets and Special Software for Geochemical Calculations and Plotting
    Rendering of 3D seismic model
    Seismic tomography and refraction data processing
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat