Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    projekt
Článek
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Department of Caustobioliths
    Department of Engineering Geology
    Department of Geodynamics
    Department of Geofactors
    Department of textural and chemical analyses
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
    FOREGS geochemical mapping : Based on the FOREGS Geochemical Mapping Manual
    Foreword
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geopark Barrandien otevřen
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geophysics in the region of the project: gravimetry
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Introduction
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    The Middle Ordovician in the NW part of Prague: Results of a new excavation at Praha-Vokovice (Barandian area, Prague Basin) : Introduction
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    National report of the Czech Republic
    The nature of the fossil record of Neogene insectivores
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nitrogen saturation induced by experimental addition of ammonium nitrate to a forested catchment at Gardsjön, SW Sweden
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nový IGCP projekt 518
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Rebilance zásob podzemních vod
    Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt
    Relations of the Moldanubian zone to major neighbouring units in the Bohemian Massif
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace vodních toků
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Some mineral resources in Nicaragua
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stratigraphic correlations between the continental and marine Tethyan and Peri-Tethyan basins during the Late Carboniferous and the Early Permian
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Vize portálu české geologie
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    World coalbed methane projects
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Železniční stavby