Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prostředí fluviální
Článek
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Extrabasinal plant assemblages in basin-margin strata: preliminary results from Newfoundland and the Czech Republic
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Fire-prone plant communities and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov quarry, Czech Republic
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    High-frequency sea-level fluctuations and plant habitats in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemia
    Hloubětín - "Bažantnice" quarry
    Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia
    Nouvelles observations sur quelques Percoidei (Poissons téléostéens) des eaux douces et saumatres du Cénozoique européen
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)