Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prostředí litorální
Článek
    The earliest brachiopod bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Turonian ophiuroids (Echinodermata) from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic)
    Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín
    The ophiuroid Amphiura? plana in nearshore settings of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Quasisinuites rapax gen. et sp.n., a new sinuate cyrtonellid mollusc (Class Tergomya) with involute shell from the Ordovician of Morocco
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)