Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prostředí marinní
Článek
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Bericht 1995-1996 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
    Bericht 1996-1997 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    The Cambrian substrate revolution and its impact on the diversification of early echinoderms
    Clustered trilobites Leonaspis leonhardi in the Kopanina Formation (Silurian, Czech Republic)
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia)
    Evolution of the Cenozoic marine avifaunas of Europe
    Evolutionary dynamics of Pragian Dacryoconarida (Lower Devonian, Tentaculitoidea): evidence from palaeontological data and delta 13C of marine carbonates from Czech Republic
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Geological study of the gas-main excavations, part VI. - Bivalves Anomia Linnaeus and Plicatula Lamarck cemented on lydite boulders (Kojetice, Bohemian Cteraceous Basin)
    Hloubětín - "Bažantnice" quarry
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    A marine delta18O record for the Devonian based on biogenic apatite
    Marine und brachyhaline Bivalven aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untermiozänen; Österreich)
    Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland)
    Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Neritic-pelagic correlation in the Lower Devonian of Europe and North Africa
    New data on the Late Cenomanian taphocoenose at Kuchyňka near Brázdim (Bohemian Cretaceous Basin)
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary)
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické nálezy
    Palynology and recognition of the Silurian/Devonian boundary in some British terrestrial sediments by correlation with Cantabrian and other European marine sequences - a progress report
    Parisdorf - Diatomitbergbau Wienerberger. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
    Pecínov
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    A review of the Carboniferous colonisation of non-marine environments by ostracods
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy quarry (NW Bohemia, Czech Republic)
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor)
    Sinuites community in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic)
    Solární oteplování
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Stoiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der zentralen Paratethys insgesamt
    Strength, timing, setting and cause of mid-Palaeozoic extinctions
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Übersicht über die fossilen marinen Schildkrötenfamilien Zentraleuropas (Reptilia, Testudines)
    Vend na jižní Moravě?
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"