Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prostředí sublitorální
Článek
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)