Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prostředí terestrické
Článek
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Isotopic fractionation of water in plant leaves - a clue for the role of terrestrial vegetation in the global carbon cycle
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Ljudi i okamenelosti
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Paleontologické nálezy
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Palynology and recognition of the Silurian/Devonian boundary in some British terrestrial sediments by correlation with Cantabrian and other European marine sequences - a progress report
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Vegetation of the European Eocene - state-of-the art
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)