Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    proterozoikum
Článek
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Accretion of first Gondwana-derived terranes at the margin of Baltica
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Benthic microfossils from the Teplá-Barrandian Late Proterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
    Biostratigraphy
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Bohemia kratero
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    The Cambrian substrate revolution and its impact on the diversification of early echinoderms
    Central Bohemian region
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Comparison of the elastic properties of the Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Connections between Moldanubicum, Bohemicum and Saxothuringicum from a lithostratigraphic viewpoint
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    Correlation of Neoproterozoic to Cambro-Ordovician rock units of the Ossa-Morena, the Central-Iberian and the Saxo-Thuringian Zones (Portugal, Germany)
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Český kráter
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Day 1, stop 1: Čertova skála
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Day 1, stop 6: Točník
    Detrial graphite from the central Bohemian Upper Proterozoic
    Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Early- and Upper Proterozoic and Paleozoic structure in the western Bohemian Massif
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    ETR en mar-sedimentoj
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Exhumation, strain localization, and emplacement of granitoids along the western part of the Central Bohemian shear zone (Bohemian Massif)
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Flute and roll marks from the 'Jezírko' quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia)
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable?
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geochemistry of the Barrandian Upper Proterozoic volcanics in the Blovice - Rožmitál p.Třemšínem area and in the Pavlíkov volcanic belt
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Geologie novoknínské oblasti
    Geology and stratigraphy of the Barrandian area
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotectonic setting of basic volcanics in the Barrandian Upper Proterozoic
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
    Historický červený pigment caput mortum
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum)
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    Introduction to the Post- Symposium Excursion: Bohemicum - a crustal segment within the Mid-European Variscan belt
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Jaspis z Únětic u Prahy
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    Jílovské pásmo a boninity
    K-Ar - systematics on detrital white micas and fine mineral fractions from the Barrandian of the Prague syncline/Czech Republic
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Kadomskie podloże Luzyc
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Kohlenstoffisotopen-Variationen in saxothuringischen, bohemischen und moldanubischen Metasedimentfolgen
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Late Proterozoic magmatites in the East Erzgebirge - the Cadomian history of Variscan MP-MT-gneisses (new insights)
    The Late Proterozoic of the Saxo-Thuringian (East Germany) with a special Reference to Glacioeustatically Controlled Sedimentation Processes and the Palaeoclimate
    Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lithology of the Saxothuringicum-Moldanubicum transition zone in West Bohemia
    Lithology, structure and metamorphism of the transition area between Saxothuringicum und Moldanubicum in W-Bohemia
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Ložiska zlata
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Lugicum
    Lužické hory
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic fabric around fractures in the Bohus granite, southwestern Sweden
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
    Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
    Microfossils in the Proterozoic silicites
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    Mineralized stromatolit-like cherts in the Upper Proterozoic of the Bohemian Massif
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů kladenského revíru
    Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí (12-22 Mělník)
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Morfologie mítovských stromatolitů
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Naše pravěká moře
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic High-Grade Transpression in the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Nerostné suroviny
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová halířská štola
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia)
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Ocean floor basalt, not continental gabbro: a reinterpretation of the Hoher Bogen amphibolites, Teplá-Barrandian, Bohemian massif
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Organic walled microfossils of the Barrandian area: a review
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology, Geochemistry and Paleotectonic Setting of Metavolcanic Rocks at the Teplá-Barrandian - Moldanubian Boundary: Evidence from the NE Part of the Islet Zone, Central Bohemian Pluton
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pokryvné útvary a půdy
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 4: Točník
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 1: Blovice, Vlčice (Úslava river valley)
    Postcollisional high-grade metamorphism, orogenic collapse, and differential cooling of teh East African Orogen of northeast Mozambique
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 1: Palisadia wagneri n.gen.n.sp. - erste Makroalge aus dem Präkambrium Deutschlands
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 2: Kobylisia konzalovi n.gen. n.sp. - ein Retikulum mit Vakuolen aus der Blovice-Formation des Barrandiums/Tschechische Republik
    Pre-Hercynian granitic magmatism on the northern border of the Bohemian Massif
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Prekambrium bohemika: Stručný přehled
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Salt Domes from the SW Part of Zagros Mts., Iran
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Proterozoic and Palaeozoic crustal components across the East/Central Sudetes boundary at the eastern margin of the Bohemian Massif: new U/Pb and Pb/Pb single zircon ages from the eastern Fore-Sudetic block (SW Poland)
    Proterozoic-Archean boundary in the upper mantle of eastern Fennoscandia as seen by seismic anisotropy
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Protolith analysis of metamorphic siliciclastic rocks in the Erzgebirge Mts., Germany
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Raman spectra of accumulated and dispersed carbonaceous matter of Neoproterozoic age
    Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Reliéf a geomorfologie
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Representation and relationship of the Proterozoic and Paleozoic units of the Central Bohemian Pluton's mantle and possibilities of their correlation
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidence for a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides
    SHRIMP Zircon Geochronology of the Neoproterozoic Strzelin Gneiss: Evidence for the Moravo-Silesian zone Affinity of the Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland
    Silicification and microfossils
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    Stratigrafie barrandienského proterozoika
    Stratigrafie proterozoika a paleozoika
    Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
    Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Stratigraphy. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Stratigraphy. Autochthon and Nonmetamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Stratigraphy of the Proterozoic of the Barrandian area
    Stratigraphy. Western Sudetes (Lugicum)
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
    Structural map of the basement of Europe
    Structural Study of the Jílové Cleavage and its Relationship to the Magmatic and Sub-solidus Fabric in the Sázava-type Tonalite - SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Structure of the Bohemian Massif
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Structure. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Structure. Western Sudetes (Lugicum)
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Sulphur isotopic characteristics of sulphides from the West Bohemian Proterozoic and from the varied group of Moldanubicum
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Svrchní proterozoikum
    Svrchní proterozoikum v okolí Plzně
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    Tectonometamorphic Evolution of the Velké Vrbno Unit - Evidence of Subduction of the Western Margin of the Silesian Domain
    The tectonometamorphic evolution of the western part of the Teplá-Barrandian (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tektonika staršího paleozoika
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Terrane transfer between eastern Laurentia and northwestern Gondwana: the place of the Teplá-Barrandian, Bohemian Massif
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
    Thassos - ostrov nejen k rekreaci
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
    Two stage melting around mafic reservoirs : An evidence from the Proterozoic of Bohemian Massif
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    U-Pb and Pb-Pb zircon ages for metamorphic rocks in the Kaoko Belt of Northwestern Namibia: A Palaeo- to Mesoproterozoic basement reworked during the Pan-African orogeny
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Upper Proterozoic event in Moldanubian granulites from Blanský les, Czech Republic: Sm-Nd isotopic evidence
    Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Variscan vs. Cadomian tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian zone, Bohemian Massif, Czech Republic: evidence from 40Ar/39Ar mineral and whole-rock slate/phyllite ages
    Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from the Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (illite, chlorite, textural stages, kerogen and metabasite mineralogy)
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Whole-Rock Geochemistry and Nd Isotopic Composition of Metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their Petrogenesis and Implications for Geodynamics Processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zoisit z Plzně
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)