Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    proterozoikum svrchní
Článek
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Sněžníkovský mramor
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky