Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    proud turbiditní
Článek
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)