Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prouhelnění
Článek
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Temperature conditions of coal formation
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken