Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prvky stopové
Článek
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Bericht 1991/92 über fazielle, geochemische und paläopedologische Untersuchungen auf Blatt 102 Aflenz
    Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
    Caractérisation géochimique et géochronologie des precurseurs varisques de Boheme Centrale
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Chemical characterisation of impact glasses from Zhamanshin impact crater, Kazakhstan. Possible contamination of irghizites by extraterrestrial matter
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Chemické složení kasiteritu
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
    Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Constraints on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic) : evidence from a gravity and geochemical study
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Convergence oblique et sous-charriage continental a l'est du massif de la Boheme
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Defect structure and luminiscence behaviour of agate : Results of electron paramagnetic resonance (EPR) and catodoluminiscence (CL) studies
    The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
    Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    The effects of S/L ratio on trace element mobilization from bentonite to wine
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    The Frasnian/Famennian boundary interval in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Gabbrodiorite as mafic precursor of the biotite monzogranites in the Krušné hory-Erzgebirge batholith
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    A geochemical comparison between West- and Central-European granites: implications for the origin of rare metal mineralization
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical petrogenetic evidences of Lower and Upper Paleozoic rifting in the Polish Sudetes
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geochemie der Granulite und Granatpyroxenite des Gfoehler Deckenkomplexes im Moldanubikum Niederoesterreichs (Waldviertel)
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie und Petrogenese der cadomischen und spätvariszischen Granitoide der Lausitz
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Geochemistry of metabasites and gabbroic rocks from the Teplá-Domažlice zone
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    The geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geochimie des pelites noires du gisement d'Imiter Ouarzazate, Maroc
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Granites of the eastern part of the Smrčiny-Fichtelgebirge pluton and their contact metamorphic effect on the gneiss envelope
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Hercynian silicic magmatism in the Erzgebirge and its metallogenesis
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Historický červený pigment caput mortum
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    The Homolka Magmatic Centre - an Example of Late Variscan Ore Bearing Magmatism in the Southbohemian Batholith (Southern Bohemia, Northern Austria)
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hydrogeochemical Methods
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
    The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
    Lithologische und geochemische Profilierung im Kambroordovizium des südlichen Waldsassener Schiefergebirges
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Magmatic hydrogels: their formation, evolution, transport and deposition as silicate and rare-element minerals
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineral controls on the trace element and REE geochemistry of high-pressure leucogranulites from the Bohemian Massif
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Moldanubicum - A new province of P-rich rare metal granites
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Nedvědice II
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    New constraints on the lithium isotope compositions of the Moon and terrestrial planets
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    OH defects in cassiterite
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
    Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
    Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Petrographic and geochemical studies on the Komorní Hůrka scoria cone, Cheb basin, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of granites as precursors of dominant ore depositions in the Krušné hory-Erzgebirge region
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology, geochemistry and metamorphic evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordilleras, Southeastern Spain)
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Quantitative element characterization of natural glasses via SIMS mass spectra and depth profiles
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Rare elements in Hercynian basic magmatic series and their tectonic and metallogenic importance at northern border of the Bohemian Massif
    Rb/Sr-Gesamtgesteins- und K/Ar-Glimmerdatierungen der Granite von Flossenbürg und Bärnau
    Regional variations in composition of the Neogene-Quaternary alkaline basalts in Central Europe
    Respective Roles of Source Composition and Melting Conditions in the High-K Content of Some Magmas: Geochemical Constraints
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Scandium in columbite-group minerals from LCT pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The soils of eastern Hoachschwab Plateau, Northern Calcareous Alps, Austria
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    The structural history and geochemistry of the Lapland granulites, Finland
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Tectonic Environment and Magnetic Susceptibility of the West Carpathian Granites
    Terrae calcis on limestones in Totes Gebirge (Alps, Austria)
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace-element patterns in ultrapotassic rocks of the Bohemian Massif : Implications for heterogeneity of their mantle sources
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Trace Elements in Quartz Grains from the Ries Impact Crater and lechatelierites from Southern Bohemian Moldavites
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Two-stage origin of the Hercynian volcanics in the Sudetes, SW Poland
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe
    Variscan granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vergleich der mittleren Chemismen von Modaviten und von potentiellen Ausgangsgesteinen
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zur Petrogenese praekambrischer Metasedimente und cadomischer Magmatite im Moravikum
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)