Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pseudokras
Článek
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Írán: čtyři prosolené expedice a kdo za to může
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mezolitická kamenná industrie
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Poseidon - mimořádný objev
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Pseudokrasový fenomén: esej o mé nejistotě
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozsedlinová jeskyně v Polabí
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sekundární výplně Cueva Charles Brewer
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Slovo úvodem
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Wurzelstalagmiten - biogene Strukturen ein Sensor für Umweltveränderungen
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem