Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    růst krystalu
Článek
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Brine circulation in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep: reconstruction from orientation of bottom-grown gypsum crystals
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Comparative Rheology Map - a New Approach Connecting Experimental and Natural Observations
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)
    Laboratoř silikátové chemie
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Das luminiszenzaktive Structurinventar von Quarzphänokristen in Rhyolithen
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon