Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rašelina
Článek
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Changes in the d34S ratio of pore-water sulfate in incubate Sphagnum peat
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb)
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
    Global climate change and peatland carbon balance: An overview
    Heavy metals in peats
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Inorganic and organic sulfur profiles in nine Sphagnum peat bogs in the United States and Czechoslovakia
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-112 Chlum u Třeboně (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec (23-34 Jindřichův Hradec)
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohorská Ves 32-422 (32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě (33-31 Pohoří na Šumavě)
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Mittelpleistozäne Warmzeiten in Göttingen, Bohrungen Ottostrasse und Akazienweg
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    On the use of silver discs to extract 210Po and 208Po for radiogenic 210Pb dating of recent peat deposits
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Peat in Other European Countries
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Rates of peat accumulation over the past 200 years in five Sphagnum-dominated peatlands in the United States
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    Sulfur during early diagenesis in Sphagnum peat: Insights from delta-34S ratio profiles in 210Pb-dated peat cores
    Sulphur depth profiles and stable sulphur isotope ratios in cores from nine Sphagnum-derived peat deposits in the United States and the Czech Republic
    Sulphur diagenesis in freshwater peatlands
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)