Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    radioaktivita
Článek
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Determination of radon exhalation rate using liquid scintillators
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    Estimation of the category of radon risk emission individual building area, questions and different approaches
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geofyzikální poměry
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    A global radioelement baseline
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New radon diagnostics methods for indoor application
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Objectivity of indoor radon determination
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Objevitel radioaktivity
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical properties of extremely fractionated P-rich rare metal granite: the borehole PTP-1, The Podlesí Stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: the Variscan South Bohemian Batholith
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Právní aspekty radonových měření
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radioactivity and radon exhalation rates in East Bohemia region
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia)
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Radon and daughters in flats of Jáchymov and summary of our other results
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon flux. New experiences and results
    Radon in public water supplies in East Bohemia region
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    Radon risk map of the city Brno
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Radonový program ČR
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Research of Radon occurrence in new houses in dependence on the soil radon index
    A review of surveys of indoor radon measurements in Czechoslovakia
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    The Structural of the Earth's crust and the heat-flow-heat-generation relationship in the Bohemian Massif
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor and ineffective measures against radon
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky