Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    radium
Článek
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).