Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    radon
Článek
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Brief information about hidden fault systems investigation at the Etna volcano vicinity
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic: First results
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Czech experience with sub-slab depressurization systems
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    First results of hydrogeochemical measurements in the Soos Area, Czech Republic
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    A global radioelement baseline
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New results of radon flux measurement
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Právní aspekty radonových měření
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radiometric methods
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon flux. New experiences and results
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon in soil gas at selected sites in Hokkaido, Japan
    Radon in soil gas concentration and gamma spectrometry in situ - dependencies
    Radon na tektonických poruchách
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    The Radon Programme of the Czech republic
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    Radon risk map of the city Brno
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Research of Radon occurrence in new houses in dependence on the soil radon index
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005