Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rajonizace
Článek
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování