Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    recent
Článek
    14A-sheet silicates in clay fraction of recent river sediments in Czechoslovakia
    100 million years of Lauraceae forest evolution: taxonomy, systematics and ecology
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area
    Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biota Moravského krasu
    Borehole ground surface temperature history and coupling between ground and air temperatures: A case study from a thermometric well near Evora, Portugal
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Classifcation of the subfamilies of Cleridae (Coleoptera: Cleroidea)
    Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of its echinoderm fauna
    Climate history stored in the underground
    Co natropily vody
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Cosmopolitan arthropod zooplankton in the Ordovician seas
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Diagenesis effects on specific carbon isotope composition of plant n-alkanes
    Discinid brachiopod life assemblages: fossil and extant
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distributional status of Myotis dasycneme
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dvojdyšní - mezi vodou a souší
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Early Campanian Grünbach flora of Austria: systematic composition and palaeoclimatic interpretations
    Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Extraterrestrial Influences on Meteorological Parameters
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical Climatology and the Study of Climate Fluctuations During the Past Millennium
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Impact of the eruption of Mount Pinatubo volcano on the local climate
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Italské sopky : Ve střední Evropě sopečné riziko nehrozí
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Koniferen der Oberkreide und ihre Relikte im Tertiär Europas6PEin Beitrag zur Kenntnis ausgestorbener Taxodiaceae und Geinitziaceae fam.nov.
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Kutnohorské sekundární minerály
    Lalokoploutvé ryby
    Larval shells of Late Palaeozoic naticopsid gastropods (Neritopsoidea: Neritimorpha) with a discussion of the early neritimorph evolution
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Modeling the response of planktonic foraminifera to changes in temperature
    Modern and Palaeozoic iron ooids - a similar volcanic origin
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    New fossil floras from Neogene deposits in the Bełchatów Lignite Mine
    A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathian Mountains
    New velocity analysis in geodynamic network Sněžník based on GNSS measurement reprocessing using reprocessed IGS products
    New Zealand beetle in Baltic Amber - Biogeography and systematics of a new fossil bark-gnawing beetle (Trogossitidae)
    A newly hatched coiled nautiloid from the Permian of Italy
    Notes on the evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda) with the description of some new taxa
    A noteworthy cycad, Ceratozamia hofmannii Ettingshausen 1887, from the Lower Miocene of Austria re-examined
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    On the use of silver discs to extract 210Po and 208Po for radiogenic 210Pb dating of recent peat deposits
    Ontogeny and allometry of brachiopod pedicle muscle scars: testing of reorientation behaviour
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Parallelisms or relationship? Comparison of Late Carboniferous/Early Permian Archipolypods (Euphoberiida) with extant spined polydesmids (Diplopoda)
    Patterns of larval development in Cretaceous pipid frogs
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the Devonian to the present
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Precise measurement of Li isotopes in planktonic foraminiferal tests by quadrupole ICPMS
    Primární bezlesí na Šumavě
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
    Rates of peat accumulation over the past 200 years in five Sphagnum-dominated peatlands in the United States
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent and ancient marine anoxic environments
    Recent climate change reconstructed from the borehole temperature data
    Recent geodynamic evolution of convergent plate margins and the reconstruction of fossil plate boundaries
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recent Movements of the Earth's Surface
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Some infra- and circalittoral ecosystems of the eastern part of the South Adriatic Shelf
    Source region of volcanism and seismicity pattern beneath Central American volcanoes
    Speciation, phase association and potential bioavailability of phosphorus on a Svalbard glacier
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sulfur during early diagenesis in Sphagnum peat: Insights from delta-34S ratio profiles in 210Pb-dated peat cores
    Sulphur diagenesis in freshwater peatlands
    Svahové deformace v oblasti s. od Žehuně
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Taxonomic identity of Eostega lebedinskyi Lambrecht, 1929 (Aves) from the middle Eocene of Romania
    Taxonomic implications and fossilization of tube ultrastructure of some Cenozoic serpulids (Annelida, Polychaeta) from Europe
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Tracing shifts in dispersal syndromes: fruit ecology in modern vegetation and Paleogene/Neogene plant assemblages
    Tuzoia: Morphology and lifestyle of a large bivalved arthropod of the Cambrian seas
    Uloženiny pyroklastických vln
    Eine ungewöhnliche lichenopore Bryozoe aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untemiozän; Österreich)
    Unsuccessful predation on Middle Paleozoic plankton: Shell injury and anomalies in Devonian dacryoconarid tentaculites
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace?
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi