Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    red beds
Článek
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Magnetocrystalline anisotropy of rocks and massive ores: a mathematical model study and its fabric implications
    The orientation distribution of single joint sets
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches