Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    reliéf
Článek
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Archeology in Prague and the research of environment
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Broumovsko
    Catastrophic implications on global climatic change and cold regions of Euroasia
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    CHKO Labské pískovce
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Cryogene Phenomena and Landforms in the Western Part of the Putorana Plateau (Russia)
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Červové útesy : Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Člověk a geologický vývoj Země
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Fault-scarp induced shelf sand bodies: Turonian of the Intrasudetic basin
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Fundament of Digital Elevation Model as a Tool for Geomorphological Research
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geodiverzita
    Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geomorfological conditions of the southwestern border of the Svitavská pahorkatina Hillyland (Czech Republic)
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Georeliéf Jižních vápencových Alp
    Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Georeliéf Severních vápencových Alp
    Glacial history of the Czech Republic
    Global ellipsoid-referenced topographic, bathymetric and stripping corrections to gravity disturbance
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    Havajské vulkány
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Hornolehotský kras Horehronského podolia
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Important geosites of the Polish Sudetes
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jezero Lama
    Jizerské hory
    Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K mape typov reliéfu E. Mazúra
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Kapucínské skály
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
    Kokořínsko
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kornati a Telašcica
    Korsika - ostrov děravých skal
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinou Triglavského národního parku
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní terasy řeky Berounky
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Lužické hory
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mars jako na dlani : fascinující detaily Marsova povrchu z družicového laserového výškoměru
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
    Miskovické pseudozávrty
    Mladoboleslavsko
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní park Podyjí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    A new survey of sources of the Amazon
    Neživá příroda Krkonoš
    Niva - páteř krajiny
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Okolí Hamru a Svébořic
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic)
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní park na Korsice
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Quaternary Tectonic Movement Observation
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Reliéf a geomorfologie
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998)
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Rujánské kamení
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    Skály jako z pohádky
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope instability at Machu Picchu: ideas and questions
    Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Srážkové trendy na severní Moravě
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů
    Taje hornické krajiny I
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonisch-geomorphologische Untersuchungen zu quartären und rezenten Krustenbewegungen im Egerer Becken und an der Marienbader Störungszone (Mariánské Lázně Fault, MLF), Tschechien
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Volyň na Moravě
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yosemitské údolí
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Za fosilními dřevy do ománské pouště
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów
    Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Ostaše a jeho západního okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu Poopavské nížiny
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zum Problem der Kryoplanationsterrassen
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau