Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    relikt
Článek
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Extrabasinal plant assemblages in basin-margin strata: preliminary results from Newfoundland and the Czech Republic
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Primární bezlesí na Šumavě
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Quartz-texture evolution within an orthogneiss structure (Reitzenhain structure, Erzgebirge, SE-Germany), determined by neutron-difraction- The case of fabric isotropization under granitization
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations