Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    restaurace památky
Článek
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Drahé kameny z Krušných hor
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kámen na pražských památkách
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia)
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Pre-restoration research of the Colonnade near Valtice (southern Moravia, Czech Republic)
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Svahové pohyby na Machu Picchu : je význačná archeologická lokalita ohrožena?
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Weathering of limestone cladding above the waterproofing layer: salt action due to previous restoration of the Colonnade (Lednice-Valtice area, Czech Republic
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti