Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    retrográdní metamorfóza
Článek
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Exhumation and retrogression of eclogites and granulites in the Bohemian Massif
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area