Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rizika geologická
Článek
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Actual tasks for geoethics
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of the 2-D resistivity tomography, electromagnetic profiling method and soil thermometry for a remedy of the existing road endangered by the slope instability, shallow caves and other inhomogenities in the karst area
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Asteroids: Their composition and impact threat
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Chicxulub, díra do Yucatanu : nic se neutají, ani obrovský kráter ukrytý pod zemským povrchem
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Department of Engineering Geology
    Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geoethics in the family of geosciences
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological studies in the Pacific volcanic belt of Nicaragua
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    A global radioelement baseline
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Když se svět třese
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Microgravimetric surveys applied to location and monitoring of anomalous geoengineering phenomena
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Prosecké podzemí
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Předpovídání povodní v České republice
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radiometric methods
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon flux. New experiences and results
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stav kontaminace půd v ČR
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thoron concentration measurement in soil air
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Yellowstone - časovaná bomba
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Záplavy jako geologický jev
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu