Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    riziko erozní
Článek
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Břehová linie jezera Most
    Erozní mapa ČR a její využití
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vodní režim antropogenních půd
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka