Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    riziko radonové
Článek
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Czech experience with sub-slab depressurization systems
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Internet mapový server České geologické služby
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Kohlenstoffisotopen-Variationen in saxothuringischen, bohemischen und moldanubischen Metasedimentfolgen
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New results of radon flux measurement
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Právní aspekty radonových měření
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Radiometric methods
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon flux. New experiences and results
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Radon in soil gas at selected sites in Hokkaido, Japan
    Radon in soil gas concentration and gamma spectrometry in situ - dependencies
    Radon na tektonických poruchách
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    The Radon Programme of the Czech republic
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    Radon risk map of the city Brno
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor and ineffective measures against radon
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)