Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    riziko sesuvné
Článek
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Řízení rizik u sesuvu
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008