Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rohovec křemitý
Článek
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Day 1, stop 6: Točník
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 1: Palisadia wagneri n.gen.n.sp. - erste Makroalge aus dem Präkambrium Deutschlands
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Stone of a gothic pieta from Toruň (Poland)
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích