Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rozklady vzorků
Článek
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
    Desorption of zinc from soils by selected organic compounds
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX