Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rozsyp
Článek
    Acháty z Botswany
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Diamanty v republice Sierra Leone
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Gold deposits in the Nový Knín area
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Kutná Hora a zlato
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska zlata
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mongolské acháty
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Nález zkřemenělých dřev na Aljašce
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Nerostné suroviny
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rutily na Klatovsku
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Slezské "valouny zlata"
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald