Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    roztok
Článek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal