Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    roztok nenasycený
Článek
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Experimentální zvětrávání perthitického živce