Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rtuť
Článek
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    The komplexation of mercury by humic acids
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Mercury
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Těžké kovy v povodí Odry
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika