Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rubidium
Článek
    Abundances and fractionation trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Mica phases suistable for fixation of radionuclides of cesium and rubidium
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: case studies and possible genetic interpretation
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)