Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy
Článek
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Jubileum ing. Iványiho
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Pinkový tah v Harrachově
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prubířství a prubířská keramika
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Vznik horních měst
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách