Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Ag
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    A ještě jednou Mokrsko
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    Diaforit z Březových Hor
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Doly a hutě
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Eine Paragenese von Eisen-Arsenaten von Kaňk bei Kutná Hora in Böhmen und Munzig bei Meissen in Sachsen
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochimie des pelites noires du gisement d'Imiter Ouarzazate, Maroc
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornictví Nového Zélandu
    Hornictví ve Freibergu
    Investigation on epigenetic hydrothermal mineralizations
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jihlavský rudní obvod
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Konec Lilky
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Kutná Hora a zlato
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late to post-Variscan hydrothermal activity along the Bohemicum/Moldanubicum boundary (Bohemian Massif)
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Milířská dolina
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Nerostné suroviny
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Pattern and metallogenic consequences of deep rooted seismically active fracture zones in Sumatra and Java
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Polska
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Seismically active fracture zones and distribution of large accumulations of metal in the central part of Andean South America
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Staré hutnictví stříbra
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Horní Slavkov
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Za acháty do Techerău
    Za černými břidlicemi napříč Marokem
    Za kongsberským stříbrem
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Závěr jihlavského dolování
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zlaté Hory - historie
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)