Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Au
Článek
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Characteristics of paleofluids related to metamorphic and magmatic processes in the western part of Bohemian Massif
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Evolutionary trends of gold and tin deposits
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    A fluid study of Au-W stratiform mineralization at Orlík near Humpolec, Czechoslovakia
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse
    Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Gold and associated tellurides from the Gold hawk Mine Val d Or area, Quebec
    Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Gold in the Czech history
    Gold in the Czech Republic
    Gold metallogeny of Central and Western European Variscides
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornictví na Filipínách
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Ignác Born o zlatě
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    Investigation on epigenetic hydrothermal mineralizations
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Jazigos de ouro associados a orogenia hercínica no Maciço da Boémia (República Checa)
    The Jílové gold district
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Kašperské Hory ore district
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Křepické zlato
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Laser-ablation ICP-MS measurements of Re/Os in molybdenite and implications for Re-Os geochronology
    Late to post-Variscan hydrothermal activity along the Bohemicum/Moldanubicum boundary (Bohemian Massif)
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
    Los museos del oro en Europe
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiska zlata
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu
    Ložisko zlata Tiouit v Maroku
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko gold deposit
    The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
    Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Nerostné suroviny
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nová halířská štola
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O zlatech z Jesenicka
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Pattern and metallogenic consequences of deep rooted seismically active fracture zones in Sumatra and Java
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Poklady z hlubin Země
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Produkce a spotřeba zlata
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia)
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    The role of metamorphic processes in the genesis of gold mineralization: data from the fluid inclusion study in the Bohemian Massif
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Polska
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Seismically active fracture zones and distribution of large accumulations of metal in the central part of Andean South America
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Slezské "valouny zlata"
    Some mineral resources in Nicaragua
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Středověké zlatodoly Kometa
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Sympozium o zlatě v rozvojových zemích
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Taje hornické krajiny V
    Tajemný Goldberg
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Terra aurea deserta
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku)
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Weltmeisterschaft im Goldwaschen in Tschechien
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Za acháty do Techerău
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zlatá horečka v Ghaně
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlato trošku jinak
    Zlato v Black Hills
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v juhozápadnom veporiku
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald