Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Co
Článek
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    K využitelnosti rud ranského masívu
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Nachodka selensoderžaščego krutovita v myš'jakovo-nikel'-kobal'tovych mestoroždenij rajona Bu-Azzer (Marokko)
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)